V.S.O. Eindhoven
Sport en Ontspanning voor mensen met een verstandelijke beperking
Bestuur


Dhr. Drs. Ing. G. de Wilde             Voorzitter

Mevr. A. de Wilde - Bos                 Secretaris

Dhr. C.A.W.M. van As                    Penningmeester

Mevr. S.M. van Eerd - De Kort        Lid (Dansclub)     

Dhr. J.M.T. vd Meulengraaf            Lid (Sjoelclub)

Dhr. Ir. F. de Wilde                       Lid (Schaatsclub)