V.S.O. Eindhoven
Sport en Ontspanning voor mensen met een verstandelijke beperking
Geschiedenis

In 1973 werd zwemclub Flipper opgericht, een vereniging voor mensen met een verstandelijke
beperking.

Flipper is gestart in een tijdelijk zwembad, een ballonhal, gelegen op de hoek van de Huizingalaan
en de Fakkellaan. Deze hal bestaat niet meer.

Die eerste dag in 1973 was gelijk al een succes, er waren zestig zwemmers.

Het succes van Flipper was aanleiding tot oprichting van een schaatsclub, een voetbalclub,
een judoclub, een badmintonclub, een dansclub, een kegelclub en een hobbyclub,
samen vormen deze activiteiten de Vereniging voor Sport en Ontspanning (afgekort V.S.O.).

Inmiddels telt de V.S.O. meer dan tweehonderd leden.

De voetbalclub is later overgenomen door een reguliere voetbalvereniging, de judoclub door
de Petraschool.

Lees meer over de geschiedenis in dit krantenbericht uit juni 1998. Klik hier.