V.S.O. Eindhoven
Sport en Ontspanning voor mensen met een verstandelijke beperking

Sjoelclub de Eekhoorn 

 

Samenkomst in Atelier "De Spaken", Depuislaan 2 te Eindhoven.

Een keer per maand op zondag Van 13.30 uur tot 15.30 uur.

De contributie is 55 euro per jaar voor 9 maal Sjoelen en een uitstapje.

Ben je nog geen lid dan kun je twee keer gratis komen kijken en sjoelen.

Laat dit even weten aan Jos van de Meulengraaf, telefoon : 06-12156594.

Laaste nieuws Sjoelen

Na de vakantie komen we voor het eerst weer bij elkaar op zondag 7 september a.s.